Kvalitets och miljöpolicy

Kvalité

Målet med Triomet Ståls kvalitetsarbete är nöjda kunder. Triomet Ståls namn skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller kundservice, produkter/tjänster samt personal.

Triomet Stål samarbetar endast med leverantörer som är godkända enligt ISO 9001.

Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder. Därför är vi alltid samarbetsvilliga när det gäller våra kunder. Vi strävar efter att ge ett kompetent intryck och kunnande hos våra kunder

Miljö

Att arbeta förebyggande och i enlighet med tillämplig miljölagstiftning och andra krav.

Sträva efter en effektiv och miljöanpassad resurs och energianvändning.

Hantera vårt avfall på ett effektivt och miljöriktigt sätt.

I möjligaste mån välja de produkter och tjänster som innebär en mindre påverkan på miljön.