Leveransprogram

Eget lager i Nol och Knivsta mellan Uppsala-Stockholm

Vi lagerför f.n. följande:
Handelstål platt/vinkel/4-KT m.m
Automatstål SS1914
Seghärdningstål SS2541-03
Sätthärdningsstål SS2511-08
Slipad STG SS2142
Valsad STG SS2172/S355
Ämnesrör S355
Aluminium
Mässing
Rostfritt även syrafasta rör

Kvalitets och miljöpolicy

Kvalité

Målet med Triomet Ståls kvalitetsarbete är nöjda kunder. Triomet Ståls namn skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller kundservice, produkter/tjänster samt personal.

Triomet Stål samarbetar endast med leverantörer som är godkända enligt ISO 9001.

Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder. Därför är vi alltid samarbetsvilliga när det gäller våra kunder. Vi strävar efter att ge ett kompetent intryck och kunnande hos våra kunder

Miljö

Att arbeta förebyggande och i enlighet med tillämplig miljölagstiftning och andra krav.

Sträva efter en effektiv och miljöanpassad resurs och energianvändning.

Hantera vårt avfall på ett effektivt och miljöriktigt sätt.

I möjligaste mån välja de produkter och tjänster som innebär en mindre påverkan på miljön.