Legerat konstruktionsstål

Sätthärdningsstål

SS2511-08, 16NICRS4

Utförande:Valsat, skalat och grovarbetat
Leveranstillstånd:Mjukglödgat
Dimension:Rund 12-455 mm

Övriga stålsorter inom sätthärdningsstål

17CRNI6-6 , WST 1.5918

Dimension:Rund 16 – 500 mm

18CRNIMO 7-6, WST 1.6587

Dimension:Rund 200 – 800 mm

16MNCR5, WST 1.7131

Dimension:Rund 6 – 850 mm
Fyrkant 20 – 300 mm
Platt 20×10 – 300×50 mm

Seghärdningsstål

SS2541-03, 34CRNIMO6

Utförande:Valsat, skalat och grovarbetat
Dimension:Rund 10 – 600 mm

SS2225-03/05, 25CRMO4

Utförande:Valsat, skalat och grovarbetat
Dimension:Rund 20 – 1000 mm

SS2244-05, 42CRMO4

Utförande:Valsat, skalat, draget och grovarbetat
Leveranstillstånd:Seghärdat
Dimension:Rund 8 – 1050 mm
Även platt/fyrkant