S355 Rör, Övriga produkter

Övriga produkter

Valsade/smidda ringar

Dimension:YD Rd 150 – 1500 mm

Plåt

Kallvalsad, varmvalsad/smidd
T=0,5 – 500 mm
Även gas – laser – vattenskärning

Gjutgods

SS0125, SS0717, SS0727

Dimension:Rd 30 – 400 mm
Även platt och fyrkant

Rör

Ämnesrör, kalldragna – svetsade rör

Bandstål

Härdat – ohärdat fjäderstål. Även i rostfritt.

Tråd

Kalldragen tråd i riktade längder alt i ring

Speciallegeringar

Titan, Inconell, Hastelloy m.m.